Zasady wynajmu

Pokoje wynajmujemy bezpośrednio od właściciela nieruchomości, na przejrzystych warunkach, które zostały szczegółowo określone w umowie najmu i regulaminie. Dzięki temu dokładnie wiesz, jakie masz prawa i jakie obowiązki leżą po naszej stronie jako wynajmującego.  Wszystko staraliśmy się opisać w sposób jasny i zrozumiały, ale jeżeli masz dodatkowe pytania – chętnie na nie odpowiemy.

Warto wiedzieć, że:

  • umowę najmu podpisujemy na czas określony, możesz jednak rozwiązać umowę w każdej chwili pod warunkiem znalezienia na swoje miejsce innej osoby (nowego najemcy), lub zapłaty 3 krotności swojego czynszu + 3 krotnego czynszu do spółdzielni,
  • przy podpisywaniu umowy wymagamy wpłaty kaucji w wysokości nie mniejszej niż 1500 zł PLN,
  • we wszystkich mieszkaniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz innych używek, a także zakaz przebywania zwierząt,
  • obowiązek utrzymania porządku i czystości w mieszkaniu  leży po Twojej stronie; sprzątanie części wspólnych (kuchnia, łazienka, korytarz) odbywa się według ustalonych dyżurów, ujętych w sporządzonym przez nas grafiku.